Съединения -> Наркотични вещества -> Сънотворни и успокояващи средства

Сънотворни и успокояващи средства

Главното свойство на сънотворните средства е да предизвикват сън, близък до физиологичния, което е свързано с подтискащото им действие върху централната нервна система. В разстройството на съня освен трудното заспиване, недостатъчна продължителност и дълбочина, важно място заема нарушението на структурата му.

Нормалното редуване на двете фази на съня "бавен" /синхронизиран/ сън с продължителност от 60-70 минути и "бърз" /парадоксален/ сън с продължителност от 15-20 минути - става в определен порядък и в определено съотношение по време. Нарушението на двете фази на съня нерядко води до психични нарушения, но много по-лесно настъпва невротизиране при честото събуждане по време на парадоксалния сън, когато се сънува.

В малки дози всички сънотворни средства предизвикват общо успокоение (седативно действие), а в големи дози (токсични дози) водят до наркоза, бързо преминаваща в кома. Токсичната доза не е много по-голяма от дозата, предизвикваща сънотворен ефект.

За лечение на различните форми на безсъние се прилагат барбитурови, бензодиазепинови и други производни. Барбитуровите производни скъсяват парадоксалния сън, поради което могат да предизвикат отпадналост, главоболие и сънливост. Бензодиазепиновите производни и хлоралхидратът почти не променят съотношението между двете фази на съня. Барбитуратите са производни на барбитуровата киселина, която не преминава през кръвно-ликворната бариера и няма сънотворен ефект. Производните на барбитуровата киселина са мастноразтворими, проникват през кръвно-ликворната бариера и действуват сънотворно. По своя ефект барбитуратите се делят на три групи:

а/ - с продължителен сънотворен ефект /фенобарбитал/;

б/ - със средно продължителен ефект /хексадорм-калций, барбамил/;

в/ - с краткотраен ефект /хексабарбитал/.

Препаратите с продължителен сънотворен ефект се използуват главно при атеросклеротичен тип безсъние, а тези със средно продължителен сънотворен ефект - при невротичен тип безсъние. Освен сънотворно действие барбитуратите имат и противогърчово действие, а в по-ниски дози - общо успокоително действие. Възможно е привикване и пристрастяване към барбитуратите. Най-често използваният барбитурат е луминалът. Сънотворният му ефект продължава 69 часа. Като противогърчово средство се прилага при хорея, епилепсия, тетанус. При продължителна употреба луминалът предизвиква кошмарни сънища, привикване, физическа и психическа зависимост и рахит у деца. Той е противопоказан при бременност.

Друг барбитурат е барбамилът, който се прилага като сънотворно средство при неврози и има по-бърз ефект, отколкото фенобарбитала.

Друга група сънотворни средства са бензодиазепиновите производни. Те имат сънотворно, успокояващо и противогърчово действие. Препаратът радедорм (нитрозепам) има по-изразено сънотворно действие Той е ефективен при безсъние, дължащо се на емоционален стрес. Противопоказан е при епилепсия с голями припадъци, миастения, остри бъбречни и чернодробни заболявания, през първото тримесечие на бременността. По време на лечение с радедорм се забранява употребата на алкохол.

Като сънотворни средства се използуват още: 

а/ - хлоралхидрат - със сънотворен и противогърчов ефект;

б/ - глутетимид, който е противопоказан при бременност;

в/ -метаквалон /дормутил/, който се прилага при болково разстройство на съня. Той обаче предизвиква физическа и психическа зависимост.