Съединения -> Наркотични вещества -> Група на разтворителите

Група на разтворителите

Редица леснолетливи вещества с различен химически строеж имат изразено въздействие върху централната нервна система на човека. Етерът и хлороформът например се използват като упойка. Подобни на тях летливи разтворители днес са едни от най-често употребяваните наркотици. Материалите, които ги съдържат, са главните дроги на най-малките търсачи на силни усещания. Може да ги срещнете навсякъде, изцапани с боя или лепило, във вид на невръстни пияници. Пари на разтворители с наркотично действие се "смъркат" от какво ли не: газове за запалки, спрейове, препарати за химическо чистене, горива, пълнители за някои видове пожарогасители, но преди всичко - от бои и лепила. Очевидно става дума за евтини леснодостъпни материали, които за разлика от другите дроги не подлежат на никакъв контрол. Веществата, с които най-често се злоупотребява са: ацетон, трихлоретилен, тетрахлорметан, бензол, ксилол и особено толуол (съставна част на множество промишлени продукти).

По въздействие летливите разтворители наподобяват до известна степен алкохола. Консуматорът им често се държи като пиян. В сравнение с алкохола обаче парите на разтворителите достигат по-бързо до мозъка. Отначало се наблюдава възбуда, слаба еуфория и веселост; после - замъгляване на съзнанието, загуба на ориентация, нарушена координация на движенията, сънливост. Ефектите от летливите наркотици идват бързо, но и скоро отшумяват. Затова инхалирането с тях се прави многократно, в серия от няколко сеанса. При поемане на солидни дози някои от тези вещества (като толуола например) могат да се проявят като халюциногени и да причинят значителна загуба на самоконтрол. Особено опасно е завирането на главата в полиетиленова торбичка с поставени вътре материали за смъркане, защото при замайването от високата концентрация на парите може да се стигне и до задушаване. Директното впръскване на аерозол в устата пък е в състояние да замрази и запуши въздушните пътища и също да доведе до смърт. Летливите наркотици могат да предизвикат психична зависимост, някои (като толуола) водят до толеранс, но физическа зависимост от рода на тази при алкохола, барбитуратите и хероина не се наблюдава.