Съединения -> Полимери и пластмаси -> Пластмаси

Пластмаси

Материал на основата на органични полимери, способен да се образува при нагряване и под налягане. Освен полимер съдържа пълнители, пластификатори, стабилизатори, оцветители и други. Биват термопластични - при нагряване омекват или се стопяват, при охлаждане се втвърдява ( например пластмасите на основата на полиетилен, поливинилхлорид, полистирен ), и термореактивни - при нагряване и формуване се втвърдяват необратимо (например бакелит).

Физични свойства : 

Пластмасите са леки, с ниска плътност, с добри топло - и електроизолационни свойства. Тези свойства в съчетание със значителна здравина, нерядко твърдост, якост на опън и на натиск определят широкото им приложение в практиката. Пластмасите са лош проводник на топлина и с добри звукоизолационни свойства.

Химически свойства : 

Голяма част от пластмасите химически устойчиви - не реагират на въздействие със соли, основи и киселини. Трудно гният, водо и газонепропускливи са.

Основни видове пластмаси : 

- Полиетилен

- Фенопласти

- Лети

- Бакелит

- Слоести