Съединения -> Наситени въглеводороди -> Метан

Метан (CH4) 

Метанът е доста разпространен в природата газ. Той е основна част на земната газ, от който се добива промишлено. Разтворен, метанът се съдържа в нефта. Намира се и в въглищните мини, известен още като газ гризу. Метанът се образува и в блатата при гниенето на органични вещества в отсъствието на кислород. Процесът е известен като метаново гниене. Чрез този процес се получава метан в промишлени условия. Големи находища на земен газ има и в ОНД, средна Азия и Америка.

Физичните свойства: 

Безцветен газ, без миризма, два пъти по-лек от въздуха и с малка разтворимост във вода.

Химични свойства: 

Получаване: 

Al4C3 + 12H2-> 4Al(OH)3 + 3CH4

Горене : 

CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O +Q

Заместителна реакции  – реакции, при които атоми или атомни групи в молекулите на изходните вещества се заместват с други атоми или атомни групи, се наричат заместителни.