За Менделеев

Дмитрий Иванович Менделлев

(27. 01. 1834 - 20. 01. 1907 г.)

Велик руски учен-химик, професор в Петербургския университет, учен-пазител в Главната палата за мерки и теглилки, член на Лондонското кралско дружество, член на академиите на науките в Рим, Париж, Берлин и др.

Най-голямата му заслуга е откриването на периодичния закон за химичните елементи (1869 г.). На основата на този закон обобщава основните принципи на неорганичната химия като създава периодичната система на химическите елементи и пръв в историята на химията предсказва съществуването на неизвестни дотогава елементи - скандий, германий и галий. Създава също и химическата теория на водните разтвори, според която при разтваряне на дадено вещество във вода се извършва химическо взаимодействие.

През 1860 г. открива абсолютната температура на кипенето. Допринася за развитието на метрологията и усъвършенстване на метрологичните прибори, конструкцията на точни везни и теорията на тегленето.

Менделеев е един от основателите на съвременната агрохимия - пропагандирал химизацията в селското стопанство. От 1860 г. до края на живота си се занимава с нефтената промишленост в Кавказ и други нефтени райони в Русия. В чест на големия принос на Менделеев в областта на химията и физиката в Русия се учредява награда на негово име. В негова памет се провеждат и конгреси по чиста и приложна химия от Руската академия на науките. На негово име е кръстен и един от химичните елементи в периодичната система с пореден № 101, чиито свойства все още не са изучени.