Съединения -> Ароматни съединения -> Ароматни киселини

Ароматни киселини

I.Бензоена киселина ( Бензенкарбоксилна киселина ) (C6H5COOH)

Физични свойства : 

Бензоената киселина е безцветно кристално вещество. При обикновена температура тя е малко разтворима във вода, а при повишена температура разтворимостта й се повишава. Температурата на топене е 122oС, но при по-бавно загряване тя сублимира. Парите на бензоената киселина имат остра миризма. Те предизвикват кашлица, тъй като дразнят дихателните пътища.

Химични свойства : 

Получаване :

Под формата на естери бензоената киселина се среща в някои природни смоли и балсами, както и в боровинките. Промишлено тя се получава при окисление на метилбензен (толуол) в присъствието на катализатор :

Когато бензоената киселина се разтвори във вода се получават водороден йон и бензоатен йон :

C6H5COOH -> H+ + C6H5COO-

Когато бензоената киселина взаимодейства с натриева основа се получава натриев бензоат (C6H5COONa ) и H2O.

Салицилова киселина

Физични свойства : 

Салициловата киселина е безцветно кристално вещество. В студена вода е малко разтворима. При слабо загряване подобно на бензоената киселина тя сублимира, а при силно загряване тя отделя СО2 –декарбоксилира се, при което се получава фенол.

Салициловата киселина предотвратява протичането на гнилостни процеси, тъй като има антисептично и бактерицидно действие.

Химични свойства :

Салициловата киселина се естерифицира с алкохоли и с киселини. При естерификацията й с оцетната киселина се получава лекарството аспирин (ацетилсалицилова киселина).

Аспирин