Съединения -> Ароматни съединения -> Анилин

Анилин (С6Н5NH2)

Анилинът е силно отровно вещество. Отравянията са възможни при вдишвания на анилинови пари, при попадане на течен анилин върху кожата на човека и при работа с анилинови бои. Много опасно е, ако се консумират храни, за оцветяването на които са използвани анилинови бои. Симптомите на различните степени на отравяния са различни : от преумора, главоболие, гадене до нарушаване на съзнанието, а при най - тежките случаи – кома, парализа и смърт.

Физични свойства : 

Анилинът е безцветна течност. На въздуха поради лесното си окисление той бързо променя цвета си до червено – кафяв. Парите на анилина имат специфична миризма. Във вода е малко разтворим. Разтваря се добре в бензен, спирт, етер и други. Температурата му на кипене е 182o С

Химични свойства : 

Свойствата на анилина се определят от аминогрупата и ароматното ядро.

Получаване :

Анилина се получава от нитробензен при редукцията му с атомен водород :

С6Н5NO2+ 6H -> С6Н5NH2 + 2H2O

Анилинът се окислява много лесно. Под влияние на силни окислители анилинът променя цвета си. Например крайния продукт при окисляване с калиев бихромат е анилиново черно.

Подобно на амоняка, анилинът е слаба основа и взаимодейства с киселини :

С6Н5NH2 + HCl -> С6Н5NH3 + + Cl-

CH3CH2COOH + Br2