Съединения -> Наркотични вещества -> Амфетамини

Амфетамини

По въздействието си върху човека тези синтетични продукти в много отношения наподобяват произвеждания от организма адреналин. Ускоряват дишането и сърдечния ритъм, повишават тонуса и настроението, маскират умората, създават, макар и привидно, усещане за благополучие. Хората ги гълтат за какво ли не: срещу заспиване, при тежък умствен и физически труд, за отслабване, за повишаване на половата активност, за подобряване на спортните постижения (допинг). Всичко това крие сериозен риск за развиване на психичната зависимост.

С прекратяване употребата на тези наркотици настъпва период на депресия, консуматора се чувства силно изтощен. Така три-четири часа форсираната бодрост могат да му костват два дни възстановяване.

По принцип анфетамините не предизвикват физическа зависимост, но развиват изключителен толеранс. Докато терапевтичните им дози са в порядъка 5-15 милиграма, някой доста напреднал наркоман може да стигне и до 700-1200 милиграма. За щастие отравянията с анфетамини са изключително редки, но натоварванията с големи количества от тях могат да се окажат фатални при наличие на сърдечно-съдово заболяване.

Високите дози, особено ако се приемат инжекционно в продължение на няколко дни, са в състояние да причинят дори халюцинации. Силната злоупотреба с тези препарати понякога е причина за агресивно и опасно антисоциално поведение на консумиращите ги.

Амфетаминът (бензедрин, фенамин, актедрон, векамин) е главният представител на тази група стимуланти. Оказва се, че по-активен е неговият оптичен изомер, наречен декседрин. Често употребявани негови производни са : метиламфетамин (метедрин, первитин), фенметризан (прелудин, седафамен) и по-слабия метилфенидат (риталин).Има и един представител - МDMA (метилендиоксиметиламфетамин), наречено образно "Екстази". В нормални дози той действа подобно на LSD, но без да причинява халюцинации. Приет в по-високи дози, "Екстази" наподобява амфетамините. Предлага се нелегално най-често в дискотеките. Скандално популярен в България стана друг представител на този род стимуланти - каптагон (фенетилин).

Рязкото намаляване на регламентираното производство на амфетамини в развитите страни доведе до създаването на множество специализирани нелегални лаборатории за синтез на тези препарати.

Примерни изображения на част от предлаганите хапчета "Екстази":