За нас

Авторът на този сайт e учениk от ПТГ „Шандор Петьофи” град Разград. Текстовете на разделите "Наситени въглеводороди", "Ненаситени въглеводороди", "Хидроксилни производни на мастните въглеводороди", "Карбонилни производни на мастните въглеводороди", "Карбоксилни производни на мастните въглеводороди" и "Мазнини, сапуни и синтетични миещи вещества" са изготвени със съдействието на Цветомир Цветков, ученик от същата гимназия. Страницата е създадена с учебна цел и няма претенции за научен труд. За съдържанието са използвани данни от учебници по Химия за средния курс  на обучение, както и данни със свободен достъп от Интернет. Страницата е без претенции за пълнота и обхваща една минимална част на всички известни органични съединения, които са над 3 милиона.

Надявам се моята страница да помогне на учениците от средния курс на обучение при изготвянето на курсови и дипломни работи, както и за създаването на други сайтове с учебна цел .

Бих се радвал да изкажете вашите мнения, предложения и допълнения на моя e-mail : tkulev[Кльомба]abv.bg