Тест

  • 1. Съединението C2H2 е :
  • Етан
  • Етин
  • Етилен
  • Етанал
  • 2. Алкените завършват на :
  • –ен
  • –ан
  • –ал
  • -ол
  • 3. Формулата на Анилина е :
  • C6H5OH
  • C6H5NH2
  • C6H5COOH
  • C8H15Cl
  • 4. Съединението CH3COOH e :
  • Ацетон
  • Мравчена киселина
  • Оцетна киселина
  • Бензин
  • 5. Формулата на Глицерина е :
  • C2H5OH
  • HCHO
  • C3H5(OH)3
  • C4H8O(NaCl)
  • 6. Общата формула на Алкените е :
  • CnH2n
  • CnH2n-2
  • CnH2n+2
  • CnH2n-3
  • 7. Структурната теория е открита от :
  • Марковников
  • Шопенхауер
  • Менделеев
  • Бутлеров
  • 8. Кое от съединенията не е от хомоложния ред на алкините:
  • Пропин
  • Етин
  • Хептин
  • Нонен
  • 9. Кое от изброените съединения не е газ:
  • Пентан
  • Бутан
  • Етан
  • Метан
  • 10. Валентният ъгъл при алканите е :
  • 60о
  • 180о
  • 120о
  • 109о 28’
  • 11. Сред посочените по – долу има ли съединение, което дава реакцията на сребърното огледало : :
  • C2H5OH
  • CH3COCH
  • C3H5(OH)3
  • HCHO
  • 12. Кое от съединенията може да се естерифицира с оцетната киселина :
  • HCOOH
  • C2H5OH
  • CH3CHO
  • CH3COCH3
  • 13. Кое от съединенията посочени по – долу няма токсично действие :
  • Метилов алкохол
  • Глицерол
  • Гликол
  • Ацетон
  • 14. С коя формула се означава мазнина :
  • C3H5(OOCCH3)3
  • C3H5(OOCC17H35)3
  • C3H5(ONO2)3
  • C2H4(OOCC17H35)2
  • 15. При осапунване на C3H5OOCC17H35 се получава :
  • C17H35COOH и C3H5(OH)3
  • C17H35COONa и C3H5(ONa)3
  • C17H35COONa и C3H5(OH)3
  • C17H35COOH и C3H5(ONa)3
  • 16. Аспиринът е :
  • Ацетилсалицилова киселина
  • Натриев асетилсалицилат
  • Метилов естер на салициловата киселина
  • Етилов естер на салициловата киселина
  • 17. Към групата на кои наркотици спада LSD :
  • Сънотворни и успокояващи вещества
  • Анфетамини
  • Група на разтворителите
  • Група на халюциногените
  • 18. Марихуаната предизвиква ли физическо пристрастяване :
  • Да
  • Понякога
  • Не
  • Зависи от продължителността на употреба
  • 19. Коя от изброените напитки съдържа най-малко количество кофеин :
  • Кока кола
  • Шотландско уиски
  • Еспресо
  • Какао
  • 20. От кое растение се извлича опиума :
  • Карибски магданоз
  • Индийски коноп
  • Мак
  • Южноамериканска Кока