Начало

Александър Михайлович Бутлеров

(1828-1886)


Александър Михайлович Бутлеров е руски химик, академик. Един от създателите на теорията за строежа на органичните съединения и на учението за тафтомерията като динамична изомерия. Toй е създал най - голямата школа химици органици. След завършването на гимназия през 1844 г. А.М.Бутлеров постъпва в Казанския университет, където изучава химия: слуша лекциите на известния химик неорганик К. Клаус, под негово ръководство провежда експериментални работи. Но непреходният интерес към химични изследвания събужда в Бутлеров забележителния руски химик Н.Зинин. След завършване на университета Бутлеров е оставен в катедрата по химия и на 26 години става професор в Казанския университет. През 1861 година А.М.Бутлеров за пръв път формулира положенията на теорията за химичната структура на органичните съединения - структурната теория. Нейното разработване прокарва основните пътища за развитието на органичната химия през XIX - XX век. Бутлеров въвежда в науката понятието за химичната структура на молекулите, т.е. за определена последователност на разпределението на връзките между атомите в тях. Проведените под ръководството на Бутлеров изследвания потвърждават правилността на неговата теория. Най-блестящо това се проявява при обяснението на изометрията : различните свойства на органичните съединения с еднакъв състав се обуславят от различието в химичната им структура. През 1864 съобщава, че преди година е получил първия третичен алкохол - триметилкарбинол, а след две години получава изобутан - първия наситен въглеводород с разклонена верига, а след това и първия ненаситен изомерен въглеводород, предвиден въз основа на структурната теория - изобутилен.